Právní služby

Právní služby pro nás zajišťuje Mgr. Irena Růžicková specializující se na právo nemovitostí. Zejména se jedná o přípravu nájemních a kupních smluv (včetně úschovy kupní ceny v advokátní úschově), a to s důrazem na bezpečnost celé transakce.

Naše partnerská advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout veškerý právní servis při vypracování kupní smlouvy či nájemní smlouvy, který v sobě zahrnuje nejen samotné sepsání příslušné smlouvy, ale také zapracování odsouhlasených připomínek druhé strany. Samozřejmostí je průběžná komunikace s klientem. Všechny smlouvy jsou vypracovány na základě Vámi dodaných podkladů a Vašich požadavků tak, aby smlouva byla šitá na míru přesně na daný případ. 

Za účelem zajištění bezpečnosti při uzavírání kupní smlouvy, můžete využít úschovu kupní ceny, kdy kupní cena je z advokátní úschovy vyplacena až po splnění podmínek uvedených ve smlouvě o advokátní úschově. Můžeme tak prodávajícím zajistit, že podepsaná kupní smlouva bude vložena na příslušný katastrální úřad až poté, co bude složena kupní cena do advokátní úschovy, a kupujícím můžeme zajistit, že finanční prostředky z advokátní úschovy budou vyplaceny prodávajícím, až se kupující stanou vlastníky převáděných nemovitostí.

Mgr. Irena Růžičková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 1997

 

  • advokát zapsaný u České advokátní komory pod ev.č. ČAK 11630
  • vykonává samostatnou právní praxi od roku 2007
  • specializuje se na právo občanské, obchodní a právo nemovitostí
  • právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce

Email: ruzickova@realitypomazal.cz

tel: +420 775 584 700, tel: +420 222 946 062

Masivní inzerce Exportujeme na